Till samtliga medlemmar i Amatörryttarklubben                             2016-03-29

 

 

Kallelse till Amatörryttarklubbens ordinarie vårsammanträde (årsmöte) måndagen den 11 april 2016 kl. 19.00 i Ascot-rummet, Täby Galopp.

 

Kvällens gäst: Svensk Galopps sportchef Dennis Madsen.

 

Ärendelista:

 

 1. Val av ordförande att leda dagens möte.
 2. Val av sekreterare och två justeringsmän.
 3. Mötets behöriga utlysande.
 4. Föregående protokoll (höstmötet 19 nov 2015).
 5. Verksamhetsberättelse för år 2015.
 6. Ekonomisk redovisning (delas ut samt sänds ut till den som så önskar).
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2015.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Inval av nya medlemmar.
 11. Val av styrelseledamöter. Uppe för omval: Eva Dalbark, Hans Engblom, Mimmi Jarl och Daniel Wirenstål.
 12. Val av revisor. Uppe för omval: Magnus Gustavsson.
 13. Val av valberedning. Nuvarande är Magnus Gustavsson och Cecilia Gråberg.
 14. Ryttarutbildning.
 15. Longines World Fegentri Championship.
 16. HH Sheikha Fatima Bint Mubarak Ladies World Championship.
 17. Övriga frågor (anmäls senast vid mötets öppnande).

 

      Kom i tid: Kaffe/te med tilltugg serveras med början kl 18.40.

 

      Hjärtligt välkomna!       

      För Amatörryttarklubbens styrelse

 

      Hans Engblom

      Ordförande

     

 

     _________________________________________________________________________

 

     AMATÖRRYTTARKLUBBEN                                                                                                                                                     

      Box 29, 183 21  Täby                                     Bankgiro 805 - 8851                   www.amatorryttarklubben.se                         

 
När Strömsholms Galoppsällskap arrangerade sin Grand National Kick off lördagen den 19 mars presenterades ett nyinstiftat vandringspris till segrande hästens ägare i Fegentriloppet. Priset är en mycket vacker silverskål, tillverkad 1905, som 1971 delades ut i Svenskt Grand National men därefter fallit i glömska. Vandringspriset, som blir ständigt vandrande, ska delas ut till segrande hästens ägare i stället för den oljemålning av segerhästen som konstnärinnan Cheristine Asker skänkt 1982-2015. 
 
 

Galoppen i Marocko på väg framåt

Galoppsporten i Marocko är mitt i en expansiv utveck-lingsperiod. År 2009 reds det ca 1.000 löpningar, förra året hade det ökat till ca 1.500 och målet är att det år 2020 ska ridas 2.000 löpningar. Antalet hästägare för-dubblades mellan år 2009 och 2014.

Bakom utvecklingen ligger grundandet 2003 av SOREC (Royal Society for the Encouragement of the Horse) som administrerar galoppsporten i Marocko. SOREC bildades under kontroll av jordbruks- och fiskeridepartementet. SOREC arrangerar tävlingar på sex banor och driver National Stud och ett spelbolag. En ny träningsanlägg-ning öppnas inom kort och ytterligare en ska byggas.

[Källa: Howard Wright: A racing nation on the rise – The horse is spreading the word]

Josephine Chini rider Fegentri i Oman

Fegentris tävlingskalender har utökats med två löpningar för de kvinnliga ryttarna i Oman den 1-2 april. Josephine Chini reser dit för att försvara sin ledning i världscupen. Jockeyklubben bidrar åter ekonomiskt till hennes resor. 

 
 

Ett 30-tal ungdomar deltog då Svensk Galopp bjöd in till Framtidsdag den 20 mars tillsammans med representanter från SG-styrelsen och fullmäktigegruppen. Från ARK:s styrelse deltog Nathalie Johnsson, Anna Öhgren och Mimmi Jarl som är ungdomsrepresentant i SG:s styrelse.

Arbetsgrupperna diskuterade och lade fram olika förslag som dokumenterades i handlingsplaner med ansvariga personer och tidplaner. De första resultaten ska kunna ses redan till sommaren och framför allt i höst.

 

Hinderlöpningar drar mest spel

De bästa hinderlöpningarna i Storbritannien drar till sig mer spel än de största slätlöpningarna. Det visar en topp 20-lista avseende spelbolaget Coral betting shops 2015. I topp ligger Grand National (Aintree) och tvåa är Chelten-ham Gold Cup. På tredje plats kommer Epsom Derby. Av de tio främsta i listan är sju hinderlöpningar!

 

Lycka till Josefin Landgren

På fredag hålls den stora Darley Award-tillställningen i Hollywood. På plats finns Josefin Landgren som är nominerad i kategorin bästa Lady Amateur Jockey.