Fegentri General Assembly 

Fegentri väljer ny styrelse på lördag

Belgien. På lördag håller det internationella amatör-ryttarförbundet Fegentri sitt årsmöte i den belgiska medeltidsstaden Ghent. Fem av styrelsens åtta leda-möter, inkl federationens ordförande sedan år 2007 Nathalie Bélinguier, har undanbett sig omval.

Kandidat till posten som ny ordförande är belgaren Elie Hennau. Han red som Fegentriryttare i flera år och tog bl.a. två segrar på Jägersro, 1995 med Running Guest och 1996 med Tuxedo.

ARK:s ordförande Hans Engblom är en av de tre leda-möter som ställer upp för omval. Han valdes in i styrelsen år 2011. Uppe för omval är också Don Yovanovich från USA som valdes in 2015 och tysken Paul von Schubert (invald 2016). ARK företräds vid årsmötet även av vice ordförande Anna Öhgren.

På kvällen blir det Gala Dinner på Castle of Nokere där 2016 års championryttare ska hyllas. Då ska Josephine Chini få motta tredjepriset i Longines World Fegentri Championship Ladies.

Med en championtitel 2015 och nu ett brons ligger hon lika med Annika Källse som också har en championtitel (2006) och ett brons (2003). Ett strå vassare var dock Tina Henriksson som tog två raka championtitlar åren 2010 och 2011. 

 

Har nedgången vänt?

Det startar åter fler hästar i loppen

Under en följd av år har startfrekvensen minskat, dvs. det har i genomsnitt startat färre hästar per löpning. År 2007 var startfrekvensen 9,7 hästar och åren 2014-2015 var antalet 8,4. Men förra året höjdes den till 8,7. Dessa tal gäller för samtliga löpningar som ridits i Sverige.
I enbart amatörlöpningar har minskningen varit större sett i ett tioårsperspektiv, från 10,9 till 8,6. Vad är då anledningen till minskningen? Generellt sett är det så att färre hästar har varit i träning på senare år och därmed är det färre hästar som har startat. Antalet ridna löpningar har inte förändrats i samma utsträckning.
Men för amatörlöpningarnas del kan det finnas ytterligare tänkbara förklaringar. Här kan faktorer som låga prissummor, ogynnsamma propositioner (åldersviktslöpningar) och färre amatörryttare (minskad rekrytering) spela in. Det kan också vara så att onsdagarnas lunchgalopp i stället för tävlingar på helgdagar eller kvällstid spelar in för ryttare som studerar eller har ett arbete de inte kan lämna för att rida löp.
Dessutom har det skrivits ut färre amatörlöpningar på Göteborg Galopp (normalt söndagstävlingar) där startfrekvensen oftast har varit riktigt hög. Rekordet sattes år 2012 då startfrekvensen i sex löpningar var otroligt höga 13,3.
För 2017 kan förhoppningsvis den genomförda prissummehöjningen (lägsta prissumman i amatör-löpningar är höjd till 38.000 kr) och utbildnings-satsningen med Fredrik Johansson som handledare bidra till att startfrekvensen i amatörlöpningar får en rejäl skjuts uppåt.

Av HE

 

Antalet startande hästar per löpning de tio senaste åren

Källa: Svensk Galopp. Grafik: ARK GaloppNytt.

 

 
 

Kommentera

Publiceras ej