Tidigare amatörryttare ny VD.

Upp till bevis för Fredrik Reuterskiöld.

 
 

Svensk Galopps styrelse har utsett 45-årige Fredrik Reuterskiöld till ny verkställande direktör (VD).

Som son till Lennart sr och Madeleine Reuterskiöld har han galoppen i blodet. Lennart sr började som amatörryttare och blev så småningom en av landets mest framgångsrika tränare på sin tid. Han sadlade ut åtskilliga storloppsvinnare. Madeleine var en av de bästa amatörryttarinnorna och tog 34 segrar i Sverige. Fredriks storebror Lennart jr var mycket framgångsrik som amatörryttare på både slätt och hinder, och är nu flerfaldig championtränare. Även lillebror Johan har en bakgrund som amatörryttare och proffstränare.

Sälv red Fredrik Reuterskiöld 23 löpningar som amatörryttare. Det blev en seger på Strömsholm år 1992 i Måns Alexanderson Memorial med hästen One At A Time. Som tränare har han enligt Sportsystemet tagit 558 tränarsegrar och hans hästar har sprungit in imponerande 73,8 miljoner kronor. Han har vunnit Derbyt tre gångar och har varit tränarchampion två gånger. Så nog kan han galoppsport!

Valet av Fredrik Reuterskiöld som VD är ändå överraskande. Åtminstone om man ser till de kriterier som rekryteringsföretaget Novare hade att gå efter då rekryteringsprocessen sattes i gång. Beslutet är till och med så kontroversiellt att två av ledamöterna i SG:s styrelse, ord-föranden Lars Nordström och Eva McLaren, inte bara nöjde sig med att reservera sig mot beslutet utan valde att avsäga sig sina uppdrag i styrelsen.

 

Trots önskemål från bland annat Stockholms Galoppsällskaps fullmäktigegrupp att avvakta med tillsättningen har den kvarvarande SG-styrelsen – t.f. ordförande Susanne Hamilton och hennes tre musketörer Anders Östberg, Per Larsson och Roland Johansson – slutfört rekryteringsprocessen.

Det är nu upp till bevis för Fredrik Reuterskiöld att visa att han har sådan kompetens och kvaliteter att han matchar den profilbild som kan förväntas av en VD för Svensk Galopp. Ledord på vägen är ödmjukhet och tålamod.       

Av HE                              

 

Vem vann årets första amatörlopp 1988?

För 30 år sedan reds årets första tävlingsdag på Täby Galopp den 3 januari. Halmbanan var tung och det var + 6 grader.

Dagens amatörlöpning, en ålderviktslöpning, vanns lätt med fem längder av Lennart Reuterskiöld jr på Nom De Guerre. Trots 10 årssegrar blev han ändå inte champion utan den titeln gick till Christer Segner som hade 11 årssegrar. 

Tvåa i loppet kom Helena Hallman på favoriten Panama. Hon red totalt 14 gånger 1986-1988 och tog som bäst tre andraplatser. Hon satt med i ARK:s styrelse några år och fortsatt kontakt med hästsporten har hon haft genom sina anställ-ningar vid Kanal 75 som producent, projektledare och bitr redaktionschef samt därefter som chef för ATG:s internationella verksamhet. Sedan två år tillbaka har hon en motsvarande chefsbefattning vid Norsk Rikstoto i Oslo.  

Loppets målsexa Majlis Söderberg på andrefavoriten Aspirant tog omgående revansch i loppet som hon vann med Legat i kamp mot elva proffsryttare.

 
 
 
 

Josephine Chini oplacerad i Sevilla

 

 

Yogi Breisner tränar hinderryttarna

Göran ”Yogi” Breisner (62) som i 17 år har tränat det brittiska landslaget i fälttävlan kommer till Göteborg den 3-4 mars för att träna fälttävlansryttare (lördag) och galoppens hinderryttare (söndag). 

 
 
 

32-åriga Lea Olsen, dotter till danske champion-tränaren Bent Olsen, är drottningen inom skandinavisk amatörryttarsport. Ifjol blev hon dansk amatör-ryttarchampion för 12:e gången!

Hon var även segerrikast av amatörerna i hela Skandinavien vilket hon också har varit flera gånger tidigare. Hon började med ponnygalopp 12-13 år gammal och första ritten på stor häst kom som 15-åring år 2000. Totalt har hon lyckats att ta ungefär 160 segrar.

Sedan år 1991 har ingen amatörryttare i Norge varit segerrikast mer än två gånger. De ryttare som har dubblerat är Trine Langvad, Sofie Langvad, Anna Pilroth och Silja Stören. Champion blir däremot den ryttare som har bäst resultat uppnådda enbart i amatörlöpningar.

Sedan ARK bildades år 1944 har Lennart Jarvén varit segerrikaste amatörryttare på slätt (oavsett kön) vid fem tillfällen.

 

Vem vann årets första amatörlopp 1968?

För 50 år sedan var det som brukligt vintergalopp på Täby med årspremiär på Nyårsdagen. Banan var halmbelagd, det var snö, vackert väder och – 13 grader.

Amatörerna red i dagens första löpning och loppet vanns av Lars Häggström på 17-oddsaren Fiume. Han tog fyra ryttarsegrar det året och totalt vann han tio lopp i Sverige.

Tvåa i loppet kom Elisabeth Welinder på Kerry Rose och hon blev så småningom jockey och sedan proffstränare.

Två av dagens proffslöpningar vanns av personer som fortfarande är aktiva inom sporten, Jan-Erik Pettersson (tränare) respektive Kent Blomnell (tävlingsfunktionär på Bro Park) vilka båda vann för det årets tränarchampion Reihe Swartling.

 

Årets Hästfester kolliderar

Den 3 februari är det Årets Hästfester både i Oslo och Malmö. Norrmännen var klart tidigast med att annonsera om sin gala.

 
 
 
 
 

Tyskland. 20-årige Vinzenz Schiergen blev segerrikast av de manliga amatörerna för fjärde året i rad. Dessförinnan var hans bror Dennis segerrikast i tre år.

På grund av skada fick Vinzenz Schiergen stor del av 2017 års säsong stoppad och han kom bara upp i 12 årssegrar. Han kunde inte heller delta fullt ut i Longines World Fegentri Championship där han kom på femte plats.

Segerrikast av amatörerna blev Lilli-Marie Engels som hade 20 årssegrar.

 

 

Svensk Galopps julklapp 

vill senarelägga hinderbanor 

STyrelsen  trotsar fullmäktiges beslut 


Återigen försöker Svensk Galopps styrelse lägga ned hindersporten i Sverige eller i vart fall hindra utvecklingen.  sitt budgetarbete  inför 2018 anser Svensk Galopps styrelse att den inte kan motivera eller ta ansvar för att anlägga hinderbanor på Bro Park.

Detta trots att Svensk Galopps  fullmäktigemöte  vid flera tillfällen beslutat att det ska finnas en hinder sport och att det ska anläggas hinderbanor på Bro Park. 

Senast vid höststämman i  oktober beslutade full mäktige att styrelsen skulle få ta lån med upp till 75 milj kr för att finansiera ett antal  större investeringsbehov, bl.a.färdigställandet a v hinderbanor på Bro Park  som beräknas till 12-15 miljoner  kr.  Investeringsobjekten var inte prioriterade i någon viss ordning.


(null)


Nu blåser tydligen andra vindar. Vad vill egentligen SG:s styrelse med hindersporten, med Strömsholm osv. Är det total nedläggning  av hindersporten som kan förväntas ?

Nyhetsbrevet har sökt SG:s ordförande  Lars Nordström som inte har återkommit.  Styrelsens talesperson i frågan är Per Larsson  som svarar så här: 

- Det är trist att behöva göra prioriteringar. Styrelsen har inte ändrat något avse ende synen på hindersporten och 5 års plan ska tas fram och det är än mer viktigt nu med allt vi har framför oss .

Nyhetsredaktören har svårt att förstå förklaringen att behöva prioritera. För fullmäktige  och inte minst för hindersportens aktiva är det angeläget att hinderbanorna anläggs.  Fullmäktige har sagt ja till att SG får ta ett lån för att bekosta anläggandet av hinderbanor. De pengarna kan ju knappast användas till ett annat investeringsobjekt.                                                    Av HE                


(null)


Det här gäller i Sverige om spel

I anledning av notisen i förra nyhetsbrevet om Hayley Turners licensindragning  i tre månader har frågan ställts om vad som gäller i Sverige. Helt kort kan sägas att det brittiska regelverket går mycket längre än det svenska. I Storbritannien är det helt enkelt inte tillåtet för en licensierad jockey att spela över -huvudtaget. Så är det inte i Sverige. 

Här är ett utdrag ur Vadhållningsbestämmelser  från 2015

Kap. 1 § 14  FÖRBUD ATT DELTA I VADHÅLLNING 

Den som kan påverka utgången av vadhållningen eller som på annat sätt har sådant samröre med vadhållningen eller hästtävlingen att säkerheten äventyras får inte ingå vad. Vad får inte ingås av till exempel tjänstgörande totalisatorpersonal eller tävlingsfunktionärer.  Vad får inte heller ingås av körsven och ryttare beträffande lopp i vilken de själva deltar eller av tränare    i lopp där egen tränad häst deltar.  (reds kursivering)

De i första stycket nämnda personerna får inte heller via för medlare, eller som förmedlare åt annan, ingå vad.


(null)


Frankrike ändrar regeln om viktlättnad


Den 1 mars 2017 införde France Galop en regel om viktlättnad för kvinnliga jockeys med två kg. Syftet var att kvinnliga jockeys skulle få det lättare att få ritter.

Nu har France Galop gjort en utvärdering  efter det att regeln har tillämpats i nio månader. Det visar sig att kvinnliga jockeys har fått dubbelt så många ritter jämfört med motsvarande period förra året och att de har tagit 165 procent fler segrar.

Det har föranlett France Galop att minska viktlättnaden till 1,5 kg fr.o.m. den 1 mars  2018 i slätlöpningar. I hinderlöpningar kvarstår däremot viktlättnaden på två kg.

 

Positiva besked om amatörlöpningar 2018


ARK:s styrelse har skrivit till Svensk Galopps Tävlingskommitté inför gruppens arbete med nästa års propositioner och sportchefen  Dennis Madsen har gett ett par positiva besked.

Antalet amatörlöpningar kommer att ligga på samma nivå som tidigare år. Eventuellt kan det tillkomma en löpning på Göteborg Galopp där amatörlöpningarna har fått stå tillbaka för häcklöpningarna de senaste två åren. 

Prissumman i Cupdagens Prix de l´ARK  kommer att höjas till samma belopp som i Derbydagens Kronprinsens Husarregementes Memorial.


(null)