Innehållsrikt SGS-möte

Stockholms Galoppsällskap (SGS) höll ordinarie höstmöte i måndags i ett överfullt Ascotrum på Täby Galopp. Från dagordningen:

- Av de 17 ledamöter som omvaldes eller nyvaldes till Svensk Galopps fullmäktige-grupp är två ARK-medlemmar: Eva Isacsson Sjunnesson och Hans Engblom.

- Svensk Galopps nye VD Ulf Hörnberg presenterade sig.

- SG:s marknadschef Peter Gudmundsson informerade om dagsläget och tänkbara prioriteringsområden.

- Information om byggnadsläget på den nya Huvudstadsbanan i Upplands Bro (Önsta-banan) av Mikael Almén. Arbetet är inriktat på att Täby Galopp ska vara tomt på hästar den 1 januari 2016. 200 boxar ska byggas i en första etapp. Bygget av läktarbyggnaden ska påbörjas i februari. Den nya banans definitiva namn ska till-kännages inom kort.

- Rapport från positivt möte med nya ägaren Vasatornet till Angarns träningscamp som verkar vilja utveckla anläggningen för galoppändamål och annan hästverksamhet. 

-  Vintergaloppens framtid.

Efter ordinarie mötet diskuterades två frågor: SG:s strategier och ryckiga beslutsprocesser samt hinder-sporten på Önstabanan och Göteborg Galopp.

Nya ARK-medlemmar
Amie Karlsson och Julian McLaren.

 
Jägersro 26 november: Lea Olsen är Dronningen bland Skandinaviens amatörryttare. Ny seger, årets 12:e, tog hon i sadeln på favoriten Papa Bear i årets sista amatörlöpning på Jägersro. Tvåa, slagen med 2,5 l, kom Hanna Mårtensson på Divine Angel. 
 

Segerrikaste amatörryttare på Jägersro 2014

1. Nathalie Johnsson 8 4-0-1 83 360 kr
2. Emma Olsson 10 2-1-2 90.320 kr
3. Lea Olsen  5 2-1-1 62.200 kr
4. Josephini Chini 7 2-0-1 63.520 kr
5. Hanna Mårtensson 13 1-3-2 60.300 kr

 

Proppmodell som inte håller
Det har ridits 17 amatörlöpningar på Jägersro i år. Det är två färre än förra året. I genomsnitt har det startat 8,1 hästar per löpning, vilket är klart sämre än fjolårssnittet 9,7 men inte förvånande eftersom det även generellt sett har varit mindre startfält i år. Snittet 8,1 hästar är dock det lägsta på flera år. Fullt startfält om 12 hästar har det varit i två löpningar. Glädjande nog var det ena tillfället i ryttarinnornas Longines World Fegentri Championship. Det har också återigen visat sig att minst antal hästar startar i åldersviktslöpningar. I årets fyra åldersviktslöp-ningar för engelska fullblod är snittet bara 5,25 hästar. Årets proppmodell har inte tilltalat tränare/ ägare. Få hästar har startanmälts med högre vikt än själva grundvikten, i onsdags var det inte någon.