Blommeröd 21 april. Mångfaldige championryttaren Niklas Lovén vann ganska problemfritt Novissteeple-chasen i sadeln på Princ Bajaja. Sju hästar kom till start. Tvåa kom Anna Pilroth på Royal Rainford och trea Daniel Wirenstål på Jungleland. Nästa tävlingsdag är fredagen den 12 maj då HH Konungens Pris rids.

 

Diskussionsglädje vid hindermöte

I söndags höll föreningen Skandinavisk Hindersport sitt årsmöte på Bro Park.
K-B Wirenstål omvaldes till ord-förande. Hans information om byggandet av hinderbanor på Bro Park föranledde diskussion, inte minst beträffande finansiering och tidplanen. Likaså diskuterades bristen på hinderryttare och en tredje aktuell fråga handlade om hur starten kan bli bättre i hinderlöpningar. 

 

 

Elliot Öhgren rider i Düsseldorf

Tyskland. På söndag rider Elliot Öhgren och de andra manliga Fegentriryttarna en slätlöpning i Düsseldorf. Nio hästar har anmälts och definitiv startanmälan görs på torsdag. Därefter tävlar de i Madrid den 14 maj. 

 

 

Överlägsen seger i tysk steeplechase

Tyskland. Storfavoriten Polski Poseidon, tränad av Christian von der Recke och riden av Paul Johnson, vann överlägset årets andra steeplechaselöpning som reds i Zweibrücken i sön-dags. Ifjol vann Polski Poseidon ett häcklopp i Bad Harzburg.   

 

Inval av nya ARK-medlemmar

Man kan bli medlem i ARK på två sätt. Den som innehar eller tidigare har innehaft amatörryttarlicens blir medlem omgående genom att betala medlemsavgiften.

Dessutom kan personer ”som aktivt medverkar i arbete för klubben eller dess ändamål” väljas in vid klubbens vår- eller höstmöte. Det kan t.ex. vara en hästägare som ofta startar sina hästar i amatörlöpningar eller en person som på annat sätt stöttar verksamheten. Tidigare när ARK hade ansvar för tävlingsdagen på Strömsholm var det flera av volontärerna där som valdes in.

Så om Du känner till någon lämplig person som skulle platsa har Du möjlighet att föra fram förslaget vid årsmötet på lördag eller maila till hans.engblom1@gmail.com

 

Att värna om hästägarna

På Bro Park tillåts inte hästägarna att gå in i ledvolten innan löpningarna. De går därigenom miste om en av grejerna med hästägandet, nämligen att för en kort stund träffa och utbyta några ord med sin tränare och hästens ryttare. Är detta ett sätt att värna om hästägarna?

Som en äldre hästägare uttryckte det i söndags: Själv-fallet är det i vinnarcirkeln man vill ta emot sin häst och sola sig i glansen, men eftersom det inte alltid blir så vill man åtminstone kunna träffa tränaren och ryttaren i led-volten.

På Bro Park fråntas alltså hästägarna denna möjlighet i de löpningar där den ordinarie ledvolten inte används utan då hästarna rids direkt från förledvolten ut till banan. Att den ordinarie ledvolten inte används har med tidspressen och logistiken att göra. På något sätt har det alltså blivit ett feltänk av de som planerade banan.

Svensk Galopps sportchef Dennis Madsen gör följande kommentar med betoning på att det endast gäller lunch-galopp på söndagar och löpningar inom V4.

- I lopp 2-4 på söndagslunchar är vi under en enorm tidspress och har varit tvungna att använda förledvolten till uppsittning. Det lider aktiva, publik och hästägare av vilket inte är acceptabelt på lång sikt. Det är naturligtvis olyckligt att hästägarna inte kan komma nära sin häst i vissa av loppen. Vi kommer framöver att försöka göra en avskärmning i förledvolten så hästägarna kan få tillträde.

 

 

Vill Du rida på Övrevoll?

Det finns inte så många amatörryttare med norsk licens i år så Övrevoll Galopps sportchef Liv Kristiansen har därför gått ut med en inbjudan till svenska amatörryttare att rida. För mer info kontakta liv.kristiansen@rikstoto.no