Gott Nytt Galoppår 2019

2019 är ett jubileumsår.
ARK som grundades år 1944 fyller 75 år. Styrelsen arbetar utifrån intentionen att detta ska uppmärksammas.

ARK 75 år, 1944-2019

 

 

 

Anna Öhgren föreslås bli ny ordförande efter Hans Engblom

 

Efter 18 år som ordförande, han efterträdde Kjell Olsson år 2001, kommer Hans Engblom att avgå som Amatörryttarklubbens ordförande vid det kommande årsmötet i april.

Jag siktar definitivt inte på att slå det rekord som Gustaf De Geer satte, att vara klubbens ordförande i 27 år. Innan jag blev ordförande var jag vice ordförande till Kjell Olsson i tolv år och dessförinnan var jag sekreterare några år. Så visst har ARK satt sin prägel på mitt liv inte minst på den tiden då ARK var ansvarig för Strömsholmsgaloppen, säger Hans Engblom.

- Det känns helt riktigt att avgå nu och jag är helt övertygad om att Anna Öhgren kommer att föra klubbens verksamhet och tradition vidare på ett förtjänstfullt sätt.
Anna Öhgren, som är mamma till de två framgångsrika amatörryttarna 
Elliot och Alina, valdes in i ARK:s styrelse år 2013 och har varit vice ordförande de senaste fyra åren. Hon är även starkt engagerad i ponnygaloppen på Bro Park och i Westernridning.

 

 
 
 

Kraftig minskning av antalet amatörryttare
Antalet amatörryttare med svensk licens har nästan halverats sedan år 2011, alltså på sju år.

För sju år sedan fanns det 78 amatörryttare med svensk licens. I år har antalet svensklicensierade ryttare som ridit löp minskat till 41, alltså en minskning med 47 procent.

Det är inte lätt att peka ut någon enskild anledning som drivit fram den negativa utvecklingen. En generell anledning är givetvis att svensk galoppsport har krympt på senare år. Det är färre tävlingsdagar, löpningar, hästar i träning, födda föl osv. Antalet aktiva har minskat.

Flytten från Täby Galopp till Bro Park har tveklöst bidragit. Utan tillgång till bil är det avsevärt svårare att ta sig till den nya huvudstadsbanan Bro Park än till Täby Galopp. Detta drabbar såväl publik på tävlingsdagar som stallpersonal och praktikanter samt andra som skulle vilja bli invigda i stallbackens rutiner och mysterier.

Högre krav ställs dessutom på licensinnehavarnas fitness och varje år är det flera presumtiva ryttare som inte klarar de konditions- och fystester som genomförs. Därmed inget ont sagt om testerna.

Amatörryttarna har av hävd burit upp sporten. Det är från amatörryttarledet som det kommit jockeys, tränare, hästägare, funktionärer osv. En blomstrande amatörryttarsport borde därför vara en angelägenhet värd att vårda för Svensk Galopp genom att underlätta för och uppmuntra alla de som visar intresse för att rida löp.

Frågan ska tas upp med Svensk Galopp och för egen del ska ARK försöka kartlägga ryttare som slutat att rida löp de senaste åren och anledningen till detta.
Av HE

 

Ny ARK-medlem: Julia Gylbert

 

 

 

Liknande inlägg

Kommentera

Publiceras ej