Svensk Galopps julklapp 

vill senarelägga hinderbanor 

STyrelsen  trotsar fullmäktiges beslut 


Återigen försöker Svensk Galopps styrelse lägga ned hindersporten i Sverige eller i vart fall hindra utvecklingen.  sitt budgetarbete  inför 2018 anser Svensk Galopps styrelse att den inte kan motivera eller ta ansvar för att anlägga hinderbanor på Bro Park.

Detta trots att Svensk Galopps  fullmäktigemöte  vid flera tillfällen beslutat att det ska finnas en hinder sport och att det ska anläggas hinderbanor på Bro Park. 

Senast vid höststämman i  oktober beslutade full mäktige att styrelsen skulle få ta lån med upp till 75 milj kr för att finansiera ett antal  större investeringsbehov, bl.a.färdigställandet a v hinderbanor på Bro Park  som beräknas till 12-15 miljoner  kr.  Investeringsobjekten var inte prioriterade i någon viss ordning.


(null)


Nu blåser tydligen andra vindar. Vad vill egentligen SG:s styrelse med hindersporten, med Strömsholm osv. Är det total nedläggning  av hindersporten som kan förväntas ?

Nyhetsbrevet har sökt SG:s ordförande  Lars Nordström som inte har återkommit.  Styrelsens talesperson i frågan är Per Larsson  som svarar så här: 

- Det är trist att behöva göra prioriteringar. Styrelsen har inte ändrat något avse ende synen på hindersporten och 5 års plan ska tas fram och det är än mer viktigt nu med allt vi har framför oss .

Nyhetsredaktören har svårt att förstå förklaringen att behöva prioritera. För fullmäktige  och inte minst för hindersportens aktiva är det angeläget att hinderbanorna anläggs.  Fullmäktige har sagt ja till att SG får ta ett lån för att bekosta anläggandet av hinderbanor. De pengarna kan ju knappast användas till ett annat investeringsobjekt.                                                    Av HE                


(null)


Det här gäller i Sverige om spel

I anledning av notisen i förra nyhetsbrevet om Hayley Turners licensindragning  i tre månader har frågan ställts om vad som gäller i Sverige. Helt kort kan sägas att det brittiska regelverket går mycket längre än det svenska. I Storbritannien är det helt enkelt inte tillåtet för en licensierad jockey att spela över -huvudtaget. Så är det inte i Sverige. 

Här är ett utdrag ur Vadhållningsbestämmelser  från 2015

Kap. 1 § 14  FÖRBUD ATT DELTA I VADHÅLLNING 

Den som kan påverka utgången av vadhållningen eller som på annat sätt har sådant samröre med vadhållningen eller hästtävlingen att säkerheten äventyras får inte ingå vad. Vad får inte ingås av till exempel tjänstgörande totalisatorpersonal eller tävlingsfunktionärer.  Vad får inte heller ingås av körsven och ryttare beträffande lopp i vilken de själva deltar eller av tränare    i lopp där egen tränad häst deltar.  (reds kursivering)

De i första stycket nämnda personerna får inte heller via för medlare, eller som förmedlare åt annan, ingå vad.


(null)


Frankrike ändrar regeln om viktlättnad


Den 1 mars 2017 införde France Galop en regel om viktlättnad för kvinnliga jockeys med två kg. Syftet var att kvinnliga jockeys skulle få det lättare att få ritter.

Nu har France Galop gjort en utvärdering  efter det att regeln har tillämpats i nio månader. Det visar sig att kvinnliga jockeys har fått dubbelt så många ritter jämfört med motsvarande period förra året och att de har tagit 165 procent fler segrar.

Det har föranlett France Galop att minska viktlättnaden till 1,5 kg fr.o.m. den 1 mars  2018 i slätlöpningar. I hinderlöpningar kvarstår däremot viktlättnaden på två kg.

 

Positiva besked om amatörlöpningar 2018


ARK:s styrelse har skrivit till Svensk Galopps Tävlingskommitté inför gruppens arbete med nästa års propositioner och sportchefen  Dennis Madsen har gett ett par positiva besked.

Antalet amatörlöpningar kommer att ligga på samma nivå som tidigare år. Eventuellt kan det tillkomma en löpning på Göteborg Galopp där amatörlöpningarna har fått stå tillbaka för häcklöpningarna de senaste två åren. 

Prissumman i Cupdagens Prix de l´ARK  kommer att höjas till samma belopp som i Derbydagens Kronprinsens Husarregementes Memorial.


(null)