Ordförande
Anna Öhgren
0708-20 57 96
 
Vice Ordförande
Josephine Chini
‭072-386 34 30‬
 
Skattmästare
Hans Engblom
‭073-646 76 44‬
 
Sekreterare
Hans Engblom
‭073-646 76 44‬
 
Övriga Ledamöter
 
Tina Henriksson
‭070-253 75 25‬
 
Annette Bengtsson
‭070-886 09 13‬
 
Caroline Engen
‭070-729 35 90‬
 
Kim Stern
‭073-378 83 56‬
 
Johanna Hederström
070-260 96 98‬