Ordförande
Anna Öhgren
0708-20 57 96
 
Vice Ordförande
Josephine Chini
‭072-386 34 30‬
 
Skattmästare
Annica Nordin
‭070-869 12 22‬
 
Sekreterare
Hans Engblom
‭073-646 76 44‬
 
 
Övriga Ledamöter
 
Tina Henriksson
‭070-253 75 25‬
 
Annette Bengtsson
‭070-886 09 13‬
 
Caroline Engen
‭070-729 35 90‬
 
Sofia Presits
‭‭‭073-977 00 02
 
 
 
 
 
 
 

Liknande inlägg

Kommentera

Publiceras ej